Sunday, November 15, 2009

Khutbah Nabi Muhamad SAW mengenai Dajjal

Dari Abi Ummah Al-Bahiliy, beliau berkata “Rasulullah s.a.w telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu baginda banyak menyentuh masalah Dajjal. Baginda telah bersabda: “sesungguhnya tidak ada fitnah (kerosakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah swt ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang Terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasa(angkatan) kamu. Seandainya dia datang dan aku masih berada di tengah-tengah kamu,maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematianku,maka setiap orang menjaga dirinya. Dan sebenarya Allah swt akan menjaga orang-orang mukmin.

“Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak. Dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat sekali. Wahai hamba Allah, wahai manusia tetaplah kamu. Di sini akan saya terangkan kepada kamu cirri-ciri Dajjal yang belum diterangkan oleh mana-mana nabi sebelumku kepada umatnya.

“Pada mulanya nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah,tidak ada lagi nabi sesuah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai tuhan. Ingatlah, tuhan yang sebenar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya sedangkan Allah swt tidak cacat,bahkan tidak sama dengan baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal itu tertulis KAFIR,yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf.

Di antara fitnah Dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurganya sedangkan syurganya itu neraka,yakni panas. Sesiapa di antara kamu yang disiksanya dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah swt dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar nabi Ibrahim itu menjadi sejuk.

“Di antara tipu dayanya itu juga dia berkata kepada orang Arab: “Seandainya aku menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu,adakah engkau mengaku aku sebagai tuhanmu?” orang Arab itu akan berkata: “tentu”. Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama,sifat-sifatnya sama dan suaranya pun sama. Ibubapanya berkata kepadanya: “wahai anakku, ikutilah dia,sesungguhyan dialah tuhanmu”. Di antara tipu dayanya juga dia tipu seseorang,yakni dia bunuh dan dia belah dua. Setelah itu dia katakana kepada orang ramai: “Lihatlah apa akan aku lakukan terhadap hambaku ini, sekarang akan kuhidupkan dia semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup semula. Kemudian Laknatullah itu bertanya: “siapa tuhanmu? Orang yang dibunuh itu, yang kebetulan orang beriman, menjawab: “tuhanku adalahAllah swt, sedangkan engkau adalah musuh Alla swt. Orang itu bererti lulus ujian Allah dan dia termasuk orang yang paling tinggi darjatnya di syurga.”

Kata Rasulullah saw lagi: “di antara tipu dayanya juga dia suruh langit supaya menurunkan hujan tiba-tiba hujan pun turun. Dia suruh bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhanya tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakunya sebagai tuhan, maka disebabkan yang demikian itu tanam-tanaman mereka tidak menjadi.

“Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampung itu mengakunya sebagai tuhan. Disebabkan yang demikian hujan turun di tempat mereka dan tanam-tanaman mereka pun menjadi.

“Tidak ada kampong atau daerah di dunia ini yang tidak di datangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kedua-dua kota itu tidak dapat ditembusi oleh Dajjal kerana dikawal oleh malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Makkah dan Madinah. Namun demikian ketika Dajjal datang ke pergunungan di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah.

Dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah saw bersabda: “menjelang turunya Dajjal tahun-tahun tipu daya, iaitu tahun orang-orang pendusta dipercayai orang dan orang jujur tidak dipercayai. Orang yang tidak amanah dipercayai dan orang amanah tidak dipercayai.”

Dari Jabir bin Abdullah, katanya rasulullah saw ada bersabda: “bumi yang paling baik adalah Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal nanti ia dikawal oleh malaikat. Dajjal tidak sanggup memasuki Madinah. Pada waktu datangnya Dajjal(di luar Madinah), kota Madinah bergegar tiga kali. Orang-orang munafik yang ada di Madinah (lelaki atau perempuan) bagaikan cacing kepanasan kemudian mereka keluar meninggalkan Madinah. Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu.

Diriwayatkan oleh Ahmad, hadith yang diterima oleh Aisyah r.a mengatakan: “ pernah satu hari Rasulullah saw masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis beliau bertanya: “mengapa menangis? Saya menjawab: “Ya Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. “ Rasulullah saw berkata: “seandainya Dajjal datang sewaktu aku masih hidup,maka aku akan menjaga kamu dari gangguanya. Kalau dia datang setelah kematian ku, maka tuhan mu tidak buta dan cacat.”

Dari Jabir bin Abdullah, katanya rasulullah saw bersabda: “Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal ada empat puluh hari,yang mana satu hari rasa bagaikan setahun, ada satu hari terasa bagaikan sebulan, ada satu hari terasa bagaikan seminggu, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa.”

Ada yang bertanya: “ya Rasulullah,tentang hari yang terasa setahun itu,apakah kami boleh solat lima waktu juga?” Rasulullah saw menjawab: ukurlah berapa jarak solat yang lima waktu itu.”

Menurut riwayat Dajjal itu nanti akan berkata: “akulah tuhan sekelian alam, dan matahari ini berjalan mengikut izinku. Apakah kamu bermaksud menahanya?” katanya sambil ditahanya matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan.

Setelah dia menunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia: “sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?” mereka semua menjawab: “ya, kami ingin.” Maka dia tunjukkan lagi kehebatanya dengan menjadikan satu hari itu cepat berjalan.

Menurut riwayat muslim, Rasulullah saw bersabda: “akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah dan dia akan hidup selama empat puluh. Saya sendiri pun tidak pasti apakah empat puluh hari,bulah atau tahun. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas’ud dan kemudian membunuh Dajjal itu.”

Dan menurut ceritanya setelah munculnya Dajjal hamper semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Menurut ceritanya orang yang tetap dalam imamnya hanya tinggal 12,000 lelaki dan 7000 kaum wanita.
Wallahu a’lam.
“sesungguhnya hanya Allah swt lebih mengetahui rahsianya…”

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...